Skip to content
Home » Business

Business

รถยก-พลิกคว่ำ

รถโฟล์คลิฟท์พลิกคว่ำ เราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร?

เสถียรภาพของรถยกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่ที่จะเกี่ยวข้องมากที่สุดนั้นได้แก่ตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของหัวเก๋ง ตะเกียบ เสา และน้ำหนักบรรทุก… Read More »รถโฟล์คลิฟท์พลิกคว่ำ เราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร?